นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 43,689 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 แชร์  
13 มิ.ย. 62คู่มืิอผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
13 มิ.ย. 62ประมวลจริยธรรมฝ่ายการเมือง แชร์  
11 มิ.ย. 62แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
11 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แชร์  
23 พ.ค. 61ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
23 พ.ค. 61ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ๔ ปี แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา