นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 33 คน

เยี่ยมชม 43,780 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
10 เม.ย. 63การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
3 ก.พ. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
18 พ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แชร์  
8 ต.ค. 62การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ แชร์  
4 ต.ค. 62รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา