นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 10,226 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

  • ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
  • โทรศัพท์ 056-410-910-1 โทรสาร 056-410-910-1
    อีเมล์ abt_denyai@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา