นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 43,777 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

  • เลขที่ 161 หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
  • โทรศัพท์ 056-410-911 โทรสาร 056-410-911
    อีเมล์ abt_denyai@hotmail.com
    เว็บไซต์: https://www.denyai.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา