เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท,อบต.เด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาทองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

161 หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
17130

โทรศัพท์ 056-410-910-1
โทรสาร 056-410-910-1
อีเมล์ abt_denyai@hotmail.com

0.01s. 0.50MB