นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 43,703 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ส.ค. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563)  แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) แชร์  
20 พ.ค. 63เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
20 พ.ค. 63เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
19 มิ.ย. 62เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา