เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) 613 ส.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563)251 มิ.ย. 63
เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/25632020 พ.ค. 63
เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/25632020 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562725 พ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562719 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/256213419 มิ.ย. 62
เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256211619 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562825 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256288 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB