เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) 613 ส.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563)261 มิ.ย. 63
เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/25632120 พ.ค. 63
เรื่องเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/25632020 พ.ค. 63
เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256211619 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB