นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 43,687 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิประชาชน ในเขตพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แชร์  
22 มี.ค. 64มอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบเหตุอัคคีภัย แชร์  
25 ธ.ค. 63นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) แชร์  
3 ก.ค. 63นายก อบต.เด่นใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วย ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเด่นใหญ่  แชร์  
26 มิ.ย. 63อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท สำรวจบ้านคนพิการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายนฤเทพ ปั้นช้าง หมู่ที่ 8 ต.เด่นใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63โครงการโรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช แชร์  
13 พ.ค. 63ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอหันคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  แชร์  
8 พ.ค. 63วันที่ 07 พ.ค. 2563 สนง.จนท.พมจ.ชัยนาท และ นายกประเสริฐ กรองสอาด นายกอบต.เด่นใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.เด่นใหญ่ แชร์  
21 เม.ย. 63อบต.เด่นใหญ่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ โรงเรียน วัด และทุกหมู่บ้าน แชร์  
20 เม.ย. 63วันนนี้เวลา 09.30 น. ท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากท่าน ส.ส.มณเฑียร สงฆ์ประชา เพื่อใช้ในงานบริการประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.เด่นใหญ่ และท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด ได้มอบเครื่องดื่มให้กับนายอำเภอหันคา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  แชร์  
8 เม.ย. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๓ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริ แชร์  
3 เม.ย. 63โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แชร์  
20 ก.พ. 63โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แชร์  
6 ธ.ค. 62พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอหันคา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 แชร์  
25 ต.ค. 62พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แชร์  
13 ก.ย. 62สระแก้วเกมส์ กีฬากลุ่มโรงเรียนหันคา แชร์  
19 ส.ค. 62จัดพิธีบวชป่า ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านบุทางรถ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา