เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการโรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช

แชร์

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563  นายประเสริฐ กรองสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชน ตามโครงการ โรงทาน ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 โดยประธานอุปถัมภ์ พระมงคลกิจโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และประธานดำเนินงาน พระมหาวิสัน จนทโชโต เจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูสิริขยานุรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูกิตติพิชัยคุณ เจ้าคณะตำบลเด่นใหญ่ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ซึ่งโรงทานดังกล่าว จัดขึ้น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดสระแก้ว ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB