เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563

แชร์

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB