นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 43,759 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แชร์  
1 เม.ย. 64ขอประชาสัมพันธ์การออกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้ายประจำปี2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ งานพัฒนาชุมชน บริการรับต่อบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุและกรณีทำบัตรคนพิการใหม่ โดยประสานงานส่งต่อ ณ ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนา่ท แชร์  
2 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แชร์  
2 ต.ค. 63โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19  แชร์  
14 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเ่ด่นใหญ่ แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวหลังโควิด 19 (หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนน แชร์  
27 ส.ค. 63ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (วิธีสอบสัมภาษณ์) แชร์  
24 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่วัยรุ่น การทำซูชิ และสลัดโรล สนับสนุนงบประมาณโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่  แชร์  
11 ส.ค. 63ด้วยในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แชร์  
5 มิ.ย. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
28 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหภายนอก แชร์  
5 พ.ค. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ด้วยหลัก ๓R แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 84 รายการ
เปลี่ยนภาษา