นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 43,731 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 ส.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
24 เม.ย. 63สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
22 เม.ย. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
3 ก.พ. 63ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
13 มิ.ย. 62งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.เด่นใหญ่  แชร์  
12 มิ.ย. 62แบบ ภ.บ.ท.5 แชร์  
12 มิ.ย. 62แผ่นพับภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
12 มิ.ย. 62แผ่นพับภาษีป้าย แชร์  
12 มิ.ย. 62แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
12 มิ.ย. 62แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา