เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ วันที่ 23 ตุลาคม 25621625 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 1524 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562924 ต.ค. 62
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ188 ต.ค. 62
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562144 ต.ค. 62
วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง2025 ก.ย. 62
สระแก้วเกมส์ กีฬากลุ่มโรงเรียนหันคา3513 ก.ย. 62
มอบทรายอะเบทและน้ำยาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับอสม.ตำบลเด่นใหญ่ 3820 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 25623113 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562241 ก.ค. 62
การประชุมประชาคมแผนชุมชนและตำบล เพื่อทบทวนแผนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)7019 มิ.ย. 62
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน6311 มิ.ย. 62
โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"8411 มิ.ย. 62
ปลูกต้นไม้ประจำ "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด"9011 มิ.ย. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562204 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการ สร้างความรัก ความปองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปองดอง ปี 2562 เมื่อ8016 พ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562192 พ.ค. 62
แจ้งข่าวสาร แรงจูงใจการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ8210 เม.ย. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562181 เม.ย. 62
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 29028 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB