เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การชำระภาษี ปี 2563717 ม.ค. 63
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 256276 ม.ค. 63
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอหันคา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562446 ธ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562272 ธ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562444 พ.ย. 62
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ วันที่ 23 ตุลาคม 25625625 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 4124 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 25625524 ต.ค. 62
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ398 ต.ค. 62
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562354 ต.ค. 62
วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง4425 ก.ย. 62
สระแก้วเกมส์ กีฬากลุ่มโรงเรียนหันคา9213 ก.ย. 62
มอบทรายอะเบทและน้ำยาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับอสม.ตำบลเด่นใหญ่ 5420 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 25625713 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562441 ก.ค. 62
การประชุมประชาคมแผนชุมชนและตำบล เพื่อทบทวนแผนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)8019 มิ.ย. 62
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน7511 มิ.ย. 62
โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"9711 มิ.ย. 62
ปลูกต้นไม้ประจำ "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด"11011 มิ.ย. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562374 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB