เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอหันคา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256246 ธ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256262 ธ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562134 พ.ย. 62
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ วันที่ 23 ตุลาคม 25622725 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 2224 ต.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 25621524 ต.ค. 62
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ238 ต.ค. 62
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562154 ต.ค. 62
วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง2325 ก.ย. 62
สระแก้วเกมส์ กีฬากลุ่มโรงเรียนหันคา3813 ก.ย. 62
มอบทรายอะเบทและน้ำยาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับอสม.ตำบลเด่นใหญ่ 3920 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 25623513 ส.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562261 ก.ค. 62
การประชุมประชาคมแผนชุมชนและตำบล เพื่อทบทวนแผนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)7219 มิ.ย. 62
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน6611 มิ.ย. 62
โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"8511 มิ.ย. 62
ปลูกต้นไม้ประจำ "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด"9211 มิ.ย. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562224 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการ สร้างความรัก ความปองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปองดอง ปี 2562 เมื่อ8416 พ.ค. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562202 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB