เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ด้วยในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563611 ส.ค. 63
นายก อบต.เด่นใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วย ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเด่นใหญ่ 193 ก.ค. 63
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563192 ก.ค. 63
อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25631726 มิ.ย. 63
อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท สำรวจบ้านคนพิการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายนฤเทพ ปั้นช้าง หมู่ที่ 8 ต.เด่นใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25631526 มิ.ย. 63
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563205 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหภายนอก2228 พ.ค. 63
โครงการโรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช6122 พ.ค. 63
ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอหันคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 6013 พ.ค. 63
วันที่ 07 พ.ค. 2563 สนง.จนท.พมจ.ชัยนาท และ นายกประเสริฐ กรองสอาด นายกอบต.เด่นใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.เด่นใหญ่408 พ.ค. 63
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2563355 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563121 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643927 เม.ย. 63
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3724 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25633824 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644724 เม.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631922 เม.ย. 63
อบต.เด่นใหญ่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ โรงเรียน วัด และทุกหมู่บ้าน17321 เม.ย. 63
วันนนี้เวลา 09.30 น. ท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากท่าน ส.ส.มณเฑียร สงฆ์ประชา เพื่อใช้ในงานบริการประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.เด่นใหญ่ และท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด ได้มอบเครื่องดื่มให้กับนายอำเภอหันคา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 6320 เม.ย. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2)6416 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB