เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประเสริฐ กรองสอาด

  นายกอบต.เด่นใหญ่

  0871963301

 • นายสมภพ กรองสอาด

  รองนายกอบต.เด่นใหญ่

  0890450116

 • นายวิรัช กันอ่ำ

  รองนายกอบต.เด่นใหญ่

  0926587786

 • นายวินัย วุ่นคง

  เลขานุการนายกอบต.เด่นใหญ่

  06481326810.01s. 0.50MB