นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 43,791 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
14 ก.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
23 เม.ย. 63ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา