เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มืิอผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 13 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.เด่นใหญ่.pdf436.61 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB