เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วันที่ 20 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.pdf230.23 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.01s. 0.50MB