นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 43,749 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 แชร์  
8 ธ.ค. 63นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แชร์  
10 ก.ย. 63การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ แชร์  
23 เม.ย. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
23 มิ.ย. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
1 มี.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก แชร์  
30 ม.ค. 62ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง แชร์  
12 ต.ค. 61ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา