นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 10,201 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มิ.ย. 62แผนอัตากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) แชร์  
1 ต.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศกำหนดส่วนราชการ แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา