นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 43,727 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ แชร์  
15 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ พ.ศ. 2545 (การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล) แชร์  
15 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ พ.ศ. 2545 (การบรรจุและแต่งตั้ง) แชร์  
15 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ พ.ศ. 2545 ( การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ) แชร์  
8 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา