นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 43,705 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
20 มิ.ย. 62การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แชร์  
17 ม.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 แชร์  
30 ก.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2  แชร์  
26 ก.พ. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แชร์  
29 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา