นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 43,722 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพต่างๆ แชร์  
24 เม.ย. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง แชร์  
24 เม.ย. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง แชร์  
24 เม.ย. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด แชร์  
24 เม.ย. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา