นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 43,734 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 5 จากบ้านนายบัว นกไทย ถึงบ้านนางสนาม ศรีทองอินทร์  แชร์  
17 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 4 จากถนนลาดยางสายโป่งสะเดา-ดอนสีนวล ถึงบ้านนายธง มาเกิด แชร์  
15 มี.ค. 64โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10  แชร์  
10 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 หมู่ที่ 9 แชร์  
2 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1,6,7 บ้านเด่นใหญ่,บ้านหนองอ้ายกาง,บ้านสระแก้วตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
2 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน 44005 สายบ้านหนองอ้ายกาง-บ้านหนองแจง หมู่ที่ 6,3 ตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
15 ก.พ. 64โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากปากทางเข้าฟาร์มไก่หมอจิระถึง นานางเจิด เผือกผ่อง  แชร์  
15 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการขุดลอกตะพร้อมกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายปลา วุ่นคง หมู่ที่ 7  แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการจ้างขุดตะกอนดินเลน จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายสอน ทองเพ็ง หมู่ที่ 7 แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตรัดท่อ หมู่ที่ 8  แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 แชร์  
29 ม.ค. 64โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.เด่นใหญ่ หมู่ที่ 6 แชร์  
29 ม.ค. 64โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก บริเวณศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเด่นใหญ่ หมู่ที่ 6 แชร์  
4 ม.ค. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -12 ตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 จากนานางลำเนา อิ่มอยู่ ถึวนานางถนอม จิตเลิศปิยะพัฒน์  แชร์  
26 ต.ค. 63รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 แชร์  
15 ต.ค. 63โครงการขุดขยายคูส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสายพิณ อินสว่าง ถึงนานายสมบัติ โพธิ์งาม งานขุดขยายคู  แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 103 รายการ
เปลี่ยนภาษา