นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 28,802 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 5 จากบ้านนายบัว นกไทย ถึงบ้านนางสนาม ศรีทองอินทร์

17 มีนาคม 2564 21 ครั้ง ดุษฎี วิรัชวงศ์ แชร์  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 5 จากบ้านนายบัว นกไทย ถึงบ้านนางสนาม ศรีทองอินทร์  งานลงลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4400 ตรม (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต.เด่นใหญ่)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
162000.pdf959.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา