เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการก่อสร้างดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 จากนานายโปร่ง จันทร์นุ่มถึงนานางสมจิตร เอี้ยงปาน

แชร์

โครงการก่อสร้างดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 จากนานายโปร่ง จันทร์นุ่มถึงนานางสมจิตร เอี้ยงปาน งานถมดินคันทางบดอัด ขนาดผิวทางกลาง 4.00เมตร ยาว 330 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมผิวทางลูกรังบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1320 ตรม งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างกำหนด)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB