เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน สระเก็บน้ำหมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน

แชร์

โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน สระเก็บน้ำหมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน พื้นที่รวม 5,320 ลึกเฉลีย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,953 ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.เด่นใหญ่ กำหนด)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB