เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 จากไร่นายอุบล พุกมาก ถึงบ้านนายดาวเรือง โพโต

แชร์

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 จากไร่นายอุบล พุกมาก ถึงบ้านนายดาวเรือง โพโต (รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่าง อบต.เด่นใหญ่)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB