เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง จากบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง ถึงบ้านนายเสน่์ มีนิล หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก

แชร์

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง จากบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง ถึงบ้านนายเสน่์ มีนิล หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก งานผิว งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามมาตราฐานแบบแปลนกองช่างอบต.เด่นใหญ่)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB