เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว จากถนนลาดยางสายเด่นใหญ่สระแก้ว ถึงบ้านนายเสน่ห์ มีนิลหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก

แชร์

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว จากถนนลาดยางสายเด่นใหญ่สระแก้ว ถึงบ้านนายเสน่ห์ มีนิลหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามมาตราฐานแบบแปลนกองช่างอบต.เด่นใหญ่)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB