เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ูโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6 จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงไร่นายขวัญทูล เผือกผ่องหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง

แชร์

ูโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6 จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงไร่นายขวัญทูล เผือกผ่องหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร(รายละเอียดตามมาตราฐานแบบแปลนกองช่างอบต.เด่นใหญ่)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB