เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมือง

แชร์

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมือง

 

 

 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมือง หมู่ที่ 2 วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 63 ท่อน งานวางท่อพักพัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็กแบบ จำนวน 7 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่าง อบต.ดำหนด)

 

 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมือง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB