เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จากบ้านนายแก้ว พึ่งพวก ถึงบ้านนางวันดี จันทร์ชื่น

แชร์

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จากบ้านนายแก้ว พึ่งพวก ถึงบ้านนางวันดี จันทร์ชื่น  วางท่อPVC ขนาด 3 ยาว2,800 เมตร (รายละเอียดตาามแบบแปลน กองช่าง อบต.เด่นใหญ่)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB