เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ ถึงหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก

แชร์

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ ถึงหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก งานวางท่อ PVC ขนาด 3* (ชั้น 8.5) ยาว 2,160 เมตร พร้อมมิเตอร์น้ำ ขนาด 3 นิ้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.เด่นใหญ่)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB