เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง- บ้านบุทางรถ ถึงนานายประเสริฐ ฤทธิชัย

แชร์

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง- บ้านบุทางรถ ถึงนานายประเสริฐ ฤทธิชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างอบต.เด่นใหญ่)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB