เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว

แชร์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 1+500 หมู่ที่ 1,6,7 บ้านเด่นใหญ่, บ้านหนองอ้ายกาง, บ้านสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB