เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 จากนานางลำเนา อิ่มอยู่ ถึวนานางถนอม จิตเลิศปิยะพัฒน์

แชร์

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 จากนานางลำเนา อิ่มอยู่ ถึวนานางถนอม จิตเลิศปิยะพัฒน์งานถมดินคันทางบดอัด ขนาดผิวทางกว้าง 400 เมตร ยาว670 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมผิวทางลูกรังบดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.เด่นใหญ่)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB