เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. บริเวณนานายวงษ์ พุ่มเข็ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท5719 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากถนนลูกรังบ้านหนองมะเกลือ ถึงบ้านนายสามแสน นาคช่วย หมู่ที่ 8782 พ.ค. 62
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน คูระบายน้ำ บริเวณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่9762 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น สายนานายเขียน เทพรักษ์ ถึง ไร่นายบัณฑิต ไข่กลิ่น หมู่ที่ 38225 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB