นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 43,693 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 แชร์  
2 เม.ย. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  แชร์  
19 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
5 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
19 ก.ค. 62โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. บริเวณนานายวงษ์ พุ่มเข็ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แชร์  
2 พ.ค. 62โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากถนนลูกรังบ้านหนองมะเกลือ ถึงบ้านนายสามแสน นาคช่วย หมู่ที่ 8 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา