นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 318 คน

เยี่ยมชม 10,176 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ย. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  แชร์  
19 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
5 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
19 ก.ค. 62โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. บริเวณนานายวงษ์ พุ่มเข็ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แชร์  
2 พ.ค. 62โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากถนนลูกรังบ้านหนองมะเกลือ ถึงบ้านนายสามแสน นาคช่วย หมู่ที่ 8 แชร์  
2 พ.ค. 62โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน คูระบายน้ำ บริเวณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่9 แชร์  
25 เม.ย. 62โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น สายนานายเขียน เทพรักษ์ ถึง ไร่นายบัณฑิต ไข่กลิ่น หมู่ที่ 3 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา