นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 28,798 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 25634

2 เมษายน 2564 17 ครั้ง ดุษฎี วิรัชวงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
89898989.pdf6.36 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา