นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 43,769 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.ย. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
25 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มิ.ย. 63รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
25 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 แชร์  
19 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 แชร์  
25 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
8 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา