เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมบ้านเด่นใหญ่ คำว่าบ้านเด่นใหญ่ มีอาณาเขตเป็นเด่นที่กว้างใหญ่ มีสัตว์นานาชนิดมาหากินที่เด่นนี้ สมัยก่อนชาวบ้านใช้เกวียนเป็นยานพาหนะ เขาจะนัดกันว่าไปหยุดพื้นที่เด่นใหญ่ อยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแยกการปกครองแบ่งแยกตำบลขึ้นอีกตำบล แยกมาจากตำบลไพรนกยูง 4 หมู่บ้าน แยกมาจากตำบลหันคา 4 หมู่บ้าน มารวมกันเป็น 8 หมู่บ้าน แยกเป็นตำบลเด่นใหญ่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2529
0.01s. 0.50MB